Dokumenty do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne:

Projekt „Masz POWER – masz pracę!”

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

 

Projekt „Młodzi profesjonaliści – przez szkolenia do zatrudnienia!”

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

 

Powyższe dokumenty należy wydrukować (preferowany druk dwustronny), uzupełnić, podpisać i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem Poczty na adres:
Grupa Infomax Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Porcelanowa 11c
40-246 Katowice
z dopiskiem na kopercie: Biuro Projektów  POWER

 

Inne dokumenty:

 

Projekt „Masz POWER – masz pracę!”

Oświadczenie uczestnika dot. ubezpieczenia

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

 

 

Projekt „Młodzi profesjonaliści – przez szkolenia do zatrudnienia!”

Oświadczenie uczestnika dot. ubezpieczenia

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

 

Dokumenty dot. subsydiowanego zatrudnienia:

Regulamin odbywania subsydiowanego zatrudnienia

Załącznik nr 1_Wniosek o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowane zatrudnienie

Załącznik nr 2_Umowa dot. udzielenia pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia – wzór

Załącznik nr 3_Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem uczestnika objętego wsparciem projektu

Załącznik nr 4_Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 4_Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja edytowalna)

Załącznik nr 5_Wniosek o udostępnienie wstępnych informacji o Uczestnikach projektu

Załącznik nr 6_Wniosek o refundację badań lekarskich

 

 

Dokumenty dot. stażu zawodowego:

Wniosek o zawarcie umowy stażowej

Umowa stażowa – wzór

Plakat (zalecany format: A3)

Lista obecności na stażu – kwiecień 2019

Lista obecności na stażu – maj 2019

Wniosek o urlop

Opinia z przebiegu stażu (wypełnia Opiekun stażu)

Sprawozdanie uczestnika stażu (wypełnia uczestnik)

Umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych