Zapoznaj się z nami..

Witaj! Chcesz wiedzieć kim jesteśmy i w czym możemy Ci pomóc?

Pewnie zastanawiasz się, co kryje się pod nazwą Grupa Infomax i czym właściwie się zajmujemy. Już odpowiadamy!

Przede wszystkim jesteśmy agencją reklamową, a także wydawnictwem i drukarnią. Powstaliśmy jesienią 1991 roku, czyli aż 28 lat temu!

Od samego początku pomagamy naszym Klientom w budowaniu i wzmacnianiu wizerunku, ale nie tylko..

Od 2017 roku prężnie pomagamy również w rozwoju zawodowym,
od szkoleń po zatrudnienie.., a to wszystko dzięki czemu..?

Pomaga nam w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej..
pozyskaliśmy dla Was środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Jako Instytucja szkoleniowa dbamy o to, aby wszystkie osoby zainteresowane udziałem w ciekawych kursach i szkoleniach, z rożnych obszarów tematycznych, znalazły u nas coś dla siebie i mogły rozwijać się zawodowo, aby ich przyszła wymarzona praca rodziła się z pasji..

Dzięki działalności naszej Agencji zatrudnienia, pomagamy znaleźć drogę do tej wymarzonej pracy.

Ze wsparcia szkoleniowego w pakiecie z zatrudnieniem, skorzystało już 284 osoby w wieku do 29 roku życia, które zostały przeszkolone
i większość z nich uzyskała pomoc w znalezieniu pracy/stażu… ale spokojnie to nie koniec.

Mamy jeszcze dla Was 200 miejsc. Czekamy właśnie na Ciebie!

Realizowane Projekty: 

Projekt „Masz POWER – masz pracę!” realizowany przez Grupę Infomax Sp. z o.o. Sp. k. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do osób biernych zawodowo  pozostających bez pracy lub osób pracujących na umowach krótkoterminowych do 6 miesięcy lub  pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, w wieku od 18 do 29 lat, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i szkoleniach finansowanych ze środków publicznych. Celem uczestników jest zwiększenie możliwości ich zatrudnienia.

Wsparciem w okresie realizacji projektu, tj. od 01.01.2019 – 31.12.2020 r.  zostanie objętych 228 osób, którym oferujemy:

  • szkolenia zawodowe, komputerowe, interpersonalne,
  • coaching indywidualny,
  • poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
  • 3-miesięczny staż zawodowy lub zatrudnienie  na umowę o pracę  przez okres  minimum 6 miesięcy (w tym 3 miesiące refundacji pracodawcom ich kosztów związanych z zatrudnieniem nowych pracowników, przeszkolonych w naszym projekcie).

Moduły szkoleń proponowane w ramach projektu są zgodne z zapotrzebowaniem rynku i indywidualnymi potrzebami uczestników.

Wartość Projektu wynosi: 3.552.580,23 PLN, w tym kwota dofinansowania: 3.374.951,17 PLN.

Projekt „Młodzi profesjonaliści – przez szkolenia do zatrudnienia!” realizowany przez Grupę Infomax Sp. z o.o. Sp. k. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do osób biernych zawodowo, w wieku od 18 do 29 lat, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i szkoleniach finansowanych ze środków publicznych i ma na celu zwiększenie możliwości ich zatrudnienia.

Wsparciem w okresie realizacji projektu, tj. od 01.11.2017 – 31.10.2019r. zostanie objętych 258 osób, którym oferujemy:

  • szkolenia zawodowe, komputerowe, interpersonalne,
  • coaching indywidualny,
  • poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
  • 3-miesięczny staż zawodowy lub subsydiowanie zatrudnienia przez okres 4 miesięcy.

Moduły szkoleń proponowane w ramach projektu są zgodne z zapotrzebowaniem rynku.

Wartość Projektu wynosi: 3.639.335,99 PLN, w tym kwota dofinansowania: 3.457.369,19 PLN.